PKL_skf_distributor
PKL_logo

Kompanija SKF poznata je kao vodeći proizvođač ležaja u Svijetu
Uz ležaje SKF nudi široku paletu drugih proizvoda koji se koriste u velikom broju industrijskih aplikacija.
Uz dugogodišnju tradiciju u proizvodnji visoko kvalitetnih proizvoda, izumitelji smo posljednjeg revolucionarnog proizvoda u zadnjih 60 godina u području kotrljajućih ležajeva – CARB® ležaja koji podnosi ekstremno velika opterećenja te aksialne i kutne pomake.
Osim ležaja SKF proizvodi i kompletne linije proizvoda koji su jednostavnio neophodni; bilo u servisiranju proizvodnje ili kroz ugradnju u druge proizvode.
Pred vama je elemantarna podjela ležajeva, ona služi samo radi rjentacije.
Obimnije definicije, nacrte i svu potrebnu literaturu naći ćete na slijedećoj stranici:
SKF interaktivni katalog ležaja


KUGLICNI_LEZAJ
KUGLICNI_SAMOPODESIVI_LEZAJ

LEZAJ_SA_KOSIM_DODIROM

VALJKASTI_LEZAJ

Kruti radijalni ležaji
 Jednostavna konstrukcija, pouzdani i laki za održavanje. Rade i na velikim brzinama, a podnose i radijalne i aksijalne sile.
Samopodesivi kuglični ležaji
Mogu se prilagođavati kutnom otklonu osovine u odnosu na kućište, a također mogu podnijeti savijanje osovine tokom rada.

Ležaji sa kosim dodirom Zahvaljujući svojoj konstrukciji podnose istovremeni uticaj radijalnih i aksijalnih sila.


Cilindrično valjkasti ležaji podnose velika radijalna opterećenja pri velikim brojevima okretaja.

IGLICASTI_LEZAJ

DVOREDNI_BACVASTI_SAMOPODESIVI

CARB_LEZAJ

KONUSNO_VALJKASTI LEZAJ.
Igličasti ležaji
Imaju vrlo nizak presjek, a relativno vrlo visok kapacitet nošenja. Mogu se koristiti sa i bez unutrašnjeg prstena.Bačvasto valjkasti ležaji
Robusni, samopodesivi ležaji , podnose kutna odstupanja osovine u odnosu na kućište ili na savijanje osovine. Općenito su pogodni za primjenu kod teških opterećenja.
CARB je kompaktan kao igličasti ležaj, samopodesiv je, i aksijalno slobodan kao cilindrično valjkasti ležaj. CARB osigurava manje zastoja i duži radni vijek postojeće opreme.

Konusno valjkasti
Predviđeni su za teška kombinirana opterećenja. Jednoredni ležaji mogu preuzeti aksijalne sile u samo jednom pravcu, pa su zato obično upareni.

Aksijalni kuglični ležajevi
Mogu biti jednostrano i dvostrano nosivi ležaji, a također, postoji i varijanta sa prstenom za kompenzaciju kutnih odstupanja.
Aksijalni valjkasti ležajevi
Nose teška jednosmjerna aksijalna opterećenja. Kruti su i neosjetljivi na udarna opterećenja.


Bačvasto valjkasti aksijalni Robusni, samopodesivi ležaji neosjetljivi na kutna odstupanja.  Nose aksijalna opterećenja, kao i  radijalna.

Kombinirani ležajevi
Nose radijalna i aksijalna opterećenja. Koriste se prvenstveno zbog niskog profila.
Ležajevi hodnih valjčića
Odlikuje ih velika nosivost, i pojačan vanjski prsten, vrlo se lako montiraju direktno na osovinu ili uz navoj u strojne komponente.
Y-jedinice i Y-ležajevi
Zbog sferno obrađene površine dodira ležaja i kućišta, Y-ležajne jedinice mogu preuzimati i kompenzirati relativno velike početne otklone.
Zglobni ležajevi
Mogu preuzeti otklone između osovine i kućišta ili oscilirajuće kose nagibe u radu uz relativno niske brzine klizanja. proizvode se kao radijalni, aksijalni ili kao ležaji sa kosim dodirom.
Zglobne glave
 Sastoje se od metalnog tjela sa navojem  te proširenja u kojem je zglobni ležaj.

On line katalog SKF ležajeva


 Proizvodi Natrag na proizvode
PKL d.o.o., Martinkovac 112,51000 Rijeka. Tel: +385(0)51 628-588, Fax: +385(0)51 631-087. Email: info@pkl.hr